Naše činnost

MONTA, s.r.o. provádí :

Základní činnosti

 1. Dodávky, montáže, opravy a rekonstrukce
  • kotelen
  • kotlů a příslušenství
  • zařízení tepláren, výtopen
  • úpraven vod
  • ústředního vytápění
  • výměníkových stanic, předávacích stanic, směšovacích stanic
  • topných vložek do výměníků
  • tlakových nádob a jejich částí
  • napájecích nádrží
  • kondenzátních nádrží
  • expandérů odluhu a odkalu
  • potrubních rozvodů páry, kondenzátu, plynu, ÚT, TUV, surové vody, pitné vody, práškovodů, struskovodů, horkovodů.
  • čerpací techniky – čerpadel teplovodních oběhových, domácích vodáren
  • měření a regulace vytápění, ohřevu TUV
  • NTL a STL průmyslových plynovodů a regulačních stanic
  • předizolovaného potrubí
  • armatur

 2. Provádíme svářečské práce el. obloukem, plamenem, TIG.
 3. Provádíme zámečnické práce, výrobu ocelových konstrukcí dle projektů.
 4. Provádíme veškeré demontážní práce.
 5. Provádíme stavby včetně jejich změn a odstraňování.
 6. Prodej topenářského materiálu, instalačního materiálu, zařizovacích předmětů, hutního materiálu, potrubního materiálu.
 7. Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace (výpočty, výkresy, rozpočty, statické výpočty).
 8. Vyregulování a vyvážení otopné soustavy.
 9. Čištění výměníků.