Reference

2010

+Psychiatrická léčebna v Kroměříži

 • Oprava vytápění pavilonu č. 23 – Správní budova
 • Oprava kanalizace na kuchyni+Teplárna Kyjov, a.s.

 • Opravy na zařízeních teplárny
 • Demontáže technologického zařízení spalinového kotle
  KSV 52 a jeho příslušenství+Dalkia Česká republika, a.s. – provoz Nový Jičín

 • Rekonstrukce plyn. kotelny Městského úřadu+Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přerov

 • Oprava redukční stanice RS 10/0,9 MPa
 • Výměna brýdových hořáků
 • Oprava práškového hořáku K1
 • Oprava odplyňováku napájecí nádrže
 • Oprava odvodnění redukční stanice
 • Oprava odvodnění strojovny TG1
 • Oprava ohříváku DEMI vody+Vetropack Moravia Glass, a.s. Kyjov

 • Navrtávka STL plynu DN 200/16 v RS
 • Přívod plynu pro vanu 52 DN 200
 • Plynové rozvody pro ohřev pásků a pícek
 • Plynové rozvody pro pásovku 522
 • Oprava regulačních řad pásovek 521, 522, 523
 • Přívod plynu pro vanu 52 DN 200
 • Tlakový vzduch pro V52
 • Oprava dochlazovače tlak. vzduchu+Kroměřížská nemocnice, a.s.

 • Rekonstrukce strojoven ÚT
 • Oprava přehříváku na kotli BK 8 t/h
 • Oprava netěsností kotle BK 8 t/h+Fainstav, s.r.o. Uh.Hradiště

 • Technická úprava 2 plynovodních přípojek byt. domu+Byas Trade s.r.o. Kyjov

 • Dodávka a montáž tlak. vzduchu pro technolgii
  na recyklaci skla