Reference 2007

+Psychiatrická léčebna v Kroměříži

 • Oprava ústředního vytápění pavilonu č. 7
 • Oprava plynoinstalace pavilon č. 24
 • Oprava ústředního vytápění a plynu ve správní budově+Teplárna Kyjov, a.s.

 • Oprava netěsností trubkového svazku EKA KS V 52
 • Oprava netěsností trubkového svazku prvního bloku KSV 52+Obec Jankovice

 • Oprava vytápění v budově Obecního úřadu+Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přerov

 • Příprava kotlových těles K3, K4 na vnitřní revizi
 • Oprava blokové výměníkové stanice
 • Oprava redukční stanice
 • Revize potrubí a armatur chladící vody TG1
 • Výměna armatury DN 150 na redukční stanici 10/0,9
 • GO redukční stanice RS 0,9/0,2 MPa
 • Opravy na kotli K1
 • Opravy na kotli K2+Vetropack Moravia Glass a.s. Kyjov

 • Oprava – revize dochlazovače vzduchu
 • Provedení dodávky, montáže zařízení na rekonstrukci chladící vody výr. monoblok+Město Uherský Brod

 • Dodávka a montáž zařízení pro vytápění nebytových prostor
 • Dodávka a montáž potrubních rozvodů ústředního vytápění+Hamé Babice, a.s.

 • Dodávka a montáž ZTI, vodoinstalace, kanalizace na ubytovně Hamé Babice
 • Regulace pro kotelnu na ubytovně Hamé Babice
 • Rozvody vody na ubytovně Hamé Babice
 • Dodávka a montáž vodovodního potrubí na ubytovně
 • Plynoinstalace v ubytovně Hamé Babice+Kroměřížská nemocnice, a.s.

 • Opravy na kotli K2, oprava výměníku na ohřev, napájecí vody, výměna potrubí a armatur na CHÚV
 • Výměna potrubí napájecí vody ke 4 ks kotlů BK 8 t/hod+Vesna, s.r.o. Veselí nad Moravou

 • Úpravy na regulačních stanicích plynu pro kotelny, havarijní ventily+Synerga Brno s.r.o.

 • Opravy na horkovodu v Letu Kunovice