Reference 2007

+Psychiatrická léčebna v Kroměříži

  • Oprava ústředního vytápění pavilonu č. 7
  • Oprava plynoinstalace pavilon č. 24
  • Oprava ústředního vytápění a plynu ve správní budově+Teplárna Kyjov, a.s.

  • Oprava netěsností trubkového svazku EKA KS V 52
  • Oprava netěsností trubkového svazku prvního bloku KSV 52+Obec Jankovice

  • Oprava vytápění v budově Obecního úřadu+Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přerov

  • Příprava kotlových těles K3, K4 na vnitřní revizi
  • Oprava blokové výměníkové stanice
  • Oprava redukční stanice
  • Revize potrubí a armatur chladící vody TG1
  • Výměna armatury DN 150 na redukční stanici 10/0,9
  • GO redukční stanice RS 0,9/0,2 MPa
  • Opravy na kotli K1
  • Opravy na kotli K2+Vetropack Moravia Glass a.s. Kyjov

  • Oprava – revize dochlazovače vzduchu
  • Provedení dodávky, montáže zařízení na rekonstrukci chladící vody výr. monoblok+Město Uherský Brod

  • Dodávka a montáž zařízení pro vytápění nebytových prostor
  • Dodávka a montáž potrubních rozvodů ústředního vytápění+Hamé Babice, a.s.

  • Dodávka a montáž ZTI, vodoinstalace, kanalizace na ubytovně Hamé Babice
  • Regulace pro kotelnu na ubytovně Hamé Babice
  • Rozvody vody na ubytovně Hamé Babice
  • Dodávka a montáž vodovodního potrubí na ubytovně
  • Plynoinstalace v ubytovně Hamé Babice+Kroměřížská nemocnice, a.s.

  • Opravy na kotli K2, oprava výměníku na ohřev, napájecí vody, výměna potrubí a armatur na CHÚV
  • Výměna potrubí napájecí vody ke 4 ks kotlů BK 8 t/hod+Vesna, s.r.o. Veselí nad Moravou

  • Úpravy na regulačních stanicích plynu pro kotelny, havarijní ventily+Synerga Brno s.r.o.

  • Opravy na horkovodu v Letu Kunovice