Reference 2008

+Psychiatrická léčebna v Kroměříži

 • Oprava ÚT a ZTI pavilon č. 2
 • Oprava potrubních rozvodů topného a vratného potrubí v kanále PLKM
 • Montáž zařízení Prominent
 • Oprava zařízení ohřevu TUV a potr. rozvodů na VS+Teplárna Kyjov, a.s.

 • Opravy na zařízeních teplárny+Dalkia Česká republika, a.s. – provoz Nový Jičín

 • TUV pro síť Anenská – dodávka a montáž zásobníků
 • TUV (od 200 do 100 litrů), včetně ostatních zařízení, potrubí, armatur, MaR na 102 ks OPS
 • Modernizace ohřevu TUV na kotelně Vančurova – dodávka a montáž zásobníků TUV 1000 litrů, výměníků Alfa-Laval, ostatní zařízení, MaR
 • Modernizace ohřevu TUV na kotelně Bulharská – dodávka a montáž zásobníku TUV 1000 litrů, výměníku Alfa-Laval, ostatní zařízení, MaR
 • Plynová kotelna Městské policie Nový Jičín – kompletní dodávka a montáž, vč. el. MaR
 • Zapojení zařízení Euroclean a úpravy na TUV na kotelně Loučka+Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přerov

 • Výměna VT armatur RS č. 1 DN 150
 • Oprava struskovodu, vč. dodávka a montáže nožových šoupátek DN 300
 • Opravy K1 při BO
 • Opravy K2 při BO
 • GO ohříváku vody
 • Oprava RS – úprava potr. DN 500, kalník, odvodnění, armatury
 • Oprava odvodnění RS 10/0,9 č. 1. předehřevy, žíhání, RTG svarů+Vetropack Moravia Glass a.s. Kyjov

 • Dodávka a montáž potrubí tlak. vzduchu pro hořáky
 • Dodávka a montáž okruhu chlazení příhřevu V51
 • Dodávka a montáž chladícího okruhu
 • Ohřev pásků od strojů 511-514
 • Oprava rozvodu Cu potrubí chl. vzduchu
 • Plynové rozvody pásovka 512
 • Oprava plyn. rozvodů pro ERAPU „B“
 • Demontáž, dodávka a montáž zařízení, komponentů na feedry BH-F pro stroje 511-514
 • Rozvody tlak. vzduchu V51
 • Rekonstrukce plyn. otopu feedry 51, plyn. rozvody chladící pec 51+Tenza a.s. Brno

 • Oprava a údržba napojovacích uzlů ÚT a TUV kotelna K1 Uherský Brod – úpravy na 8ks OPS vč. demontáží a montážních prací na kotelně K1+Hamé Babice, a.s.

 • Montáž rozvodů studené pitné vody DN 150, 250 m
 • Provedení ochozů na potr. rozvodech vzduchu 1/2″, vody 6/4″, odpadní vody u autoklávů+Kroměřížská nemocnice, a.s.

 • Výměna přehříváku na kotli BK8
 • Oprava RS u centrální stanice
 • Oprava výměníku tepla klimatizační jednotky budova
 • Oprava netěsností na parovodu
 • Výměna odvaděčů kondenzátu ve strojovně v budově „A“+SBD Svornost Kroměříž

 • Kompletní dodávka domovní plynové kotelny pro bytový dům ul. ČSA 4002-4005 Kroměříž+Fosfa a.s. Břeclav – Poštorná

 • Oprava tlakového celku kotle K 1+Visteon-Autopal Hluk

 • Oprava výměníku voda – pára pro předehřev nap. vody na kotelně+PaPP s.r.o. Uh.Hradiště

 • Horkovodní přípojka tepla – bezkanálové připojení admin. budovy Synot (předizol. potrubí)+Obec Suchá Loz

 • Dodávka a montáž STL plynovodu Ø 63 – Zámočiří+Jednota SD Uh.Ostroh

 • Oprava ÚT Nákupního střediska Jednota Polešovice ostatní opravy na kotelnách Jednoty+Weiss-plastic s.r.o. Kunovice

 • Montáž topidel SAHARA, vč. potrubních rozvodů a izolací ve výrobní hale firmy