Reference 2009

+Psychiatrická léčebna v Kroměříži

 • Oprava ÚT a ZTI budova č. 2
 • Rekonstrukce koupelny
 • Oprava rozvodů TUV a cirkulace v areálu PLKM, osazená uzavíracích a regulačních armatur
 • Oprava vodovodu a kanalizace pavilon č. 22
 • Vytápění a zdravotechnika pavilonu č. 12+Teplárna Kyjov, a.s.

 • Opravy na zařízeních teplárny
+Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přerov

 • Oprava odvodnění RS
 • Oprava odplyňováku
 • Oprava redukční stanice RS 10/0,9MPa
 • BO K2 výměna brýdových hořáků
 • Oprava odvodnění RS č. 2
 • Oprava parního rozdělovače
 • Oprava parovodů a jejich odvodnění
 • Práškové hubice
 • Sací komory+Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Olomouc

 • Výměna žárových trubek – oprava kotle LOOS+Dalkia Česká republika, a.s. – provoz Tovačov

 • Plynová kotelna zdravotního střediska Tovačov+Hamé Babice, a.s.

 • Oprava potrubních tras
 • Propojení rozvodů pitné vody+Kroměřížská nemocnice, a.s.

 • Výměna katexového filtru na kotelně+UHGAST Uh.Hradiště

 • Výměna ohříváku TUV+POR CZ, s.r.o. Brno

 • Horkovodní přípojka tepla kasárna UH+Nemocnice Kyjov

 • Výměna potrubí surové vody+Vesna, spol. s.r.o. Veselí nad Moravou

 • Výměna ohříváku vody